01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ICT ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ  ອີງຕາມໜັງສືເຊີນຈາກລັດຖະບານອິນເດຍ ໂດຍຜ່ານສະຖານທູດອິນເດຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ທັນວາ 2017 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າກົມ ICT ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ທີ່ ເມືອງ ເດລີ, ປະເທດ ອິນເດຍ, ຊື່ງ ເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ Manoj Sinha, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສື່ສານອິນເດຍ ແລະ ທ່ານ Shri. Nitin Gadkari, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການອິນເດຍ, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ (ສປປ ລາວ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກທູດ-ຕານຸທູດ ຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ) , ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ່າງໜ້າຈາກ ກະຊວງ ປທສ (ກົມໄອຊີທີ ແລະ ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື), ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
   ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປືກສາຫາລຶ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ, ຊື່ງຂົງເຂດໃນການປືກສາຫາລື ລວມມີ: 1.ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, 2. ເສັ້ນທາງການຄົມມະນາຄົມ, 3. ດິຈິຕອນ, 4. ພະລັງງານ, 5. ການເງີນ, 6. ການຄົມມະນາຄົມ ທາງເຮືອ ແລະ ທາງອາກາດ, ໄດ້ເຊີນ ນັກສໍາມະກອນ ຕ່າງໜ້າ ພາກສ່ວນ ນະໂຍບາຍ, ດັດສົມ, ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ປືກສາຫາລື ວີທີການຮ່ວມມື ແລະທິດທາງຕໍ່ໜ້າ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າກົມ ICT, ກະຊວງ ປທສ ໃນນາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການເຊື່ອມຈອດດ້ານ ດິຈິຕອນ ໄດ້ຂື້ນປະກອບສ່ວນບັນຍາຍ ແລະ ເປັນ Panelist ໃນວາລະການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ອິນເດຍ ໃນການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.
   ກະຊວງ ສື່ສານ ອິນເດຍ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ-ອິນເດຍ ຄັ້ງທີ 13 ທີ່ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ໄດ້ສະເໜີການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານການພັດທະນາໄອຊີທີ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຊື່ອມໂຍງດ້ານດິຈິຕອນ ໂດຍສະເໜີເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳຈຳນວນ 1 ຕຶ້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ກັບ ປະເທດອາຊຽນ, ໄດ້ຮັບຟັງ ການບັນຍາຍ ຈາກຕ່າງໜ້າ ທະນາຄານ Exim Bank India ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ໃນການກູ້ຍືມທືນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ບົດໂຄງການກູ້ຢືມຕ້ອງລະບຸຂອບວຽກ ແລະງົບປະມານ ລະອຽດ, ກໍານົດວິທີການຄໍ້າປະກັນຈາກລັດຖະບານ, ວີທີການໃຊ້ຄືນ, ຕ້ອງມີສັນຍາຮ່ວມມື ກັບ ບໍລິສັດຮັບເໝົາອິນເດຍ, ບັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆແມ່ນຈາກບໍລິສັດຂອງອິນເດຍ, ການອະນຸມັດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ແມ່ນຈະຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນໂຄງການຜ່ານ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ວຽກງານ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດິຈິຕອນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ບູລິມະສິດການກູ້ຍືມ.
   ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະພາສົ່ງເສີມການບໍລິການຂາອອກ ແລະອຸປະກອນໂທລະຄົມ (TEPC) ໄດ້ຂໍປະຊຸມພິເສດກັບຄະນະຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ໃນຂອບການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ອິນເດຍ, ໂຄງການ ທົດລອງສ້າງໝູ່ບ້ານດິຈິຕອນ, ທີ່ສະເໜີນໍາໃຊ້ງົບ ອາຊຽນ-ອິນເດຍ, ແຕ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມ TELMIN/TELSOM 2017 ທີ່ສຽມລຽບ ທີ່ຜ່ານມາ. ການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຈາກ ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ອິນເດຍ ຍື່ນ ບົດສະເໜີ ໂຄງການຄືນໃໝ່ ຫາ ກອງເລຂາອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຮັບຮອງຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນການຮັບເປັນ ປະເທດເຈົ້າພາບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ມີຄວາມາສົນໃຈ ສາມາດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕາມລໍາດັບ.

   ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອິນເດຍ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນວຽກງານເຊື່ອມຈອດດ້ານດິຈິຕອນ ອີກທັງເປັນໂອກາດອັນດີໃນການຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກອິນເດຍມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.