01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຫົວໜ້າກົມ ICT ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Asia-Pacific Information Superhighway ທີ່ປະເທດບັງກະລາເທດ

  ອີງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UN-ESCAP), ໃນວັນທີ 01-03 ພະຈິກ 2017, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າກົມໄອຊີທີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ການສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (Asia-Pacific Information Superhighway) ທີ່ປະເທດ ບັງກະລາເທດ.
   ກອງປະຊຸມດ່ັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານ ICT ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປ້ອງກັນໄພທຳມະຊາດ. ພ້ອມທັງຮ່າງແຜນແມ່ບົດໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຈາກ 56 ປະເທດສະມາຊິກ UN-ESCAP. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ມີ 2 ທ່ານ ຄື: 1) ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ; 2) ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ (ກຊ.ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ).
   ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ລາຍງານ Update ຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂຄງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ICT ໃນລາວ ເປັນຕົ້ນ ອົງການ LIRNEasia, IDRC. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີໂອກາດໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານຮ່ວມມືດ້ານ ICT ກັບຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ຈີນ ແລະ ເກົາຫຼື ເພື່ອສະເໜີແນວທາງການຮ່ວມມືດ້ານ ICT ໃນຕໍ່ໜ້າ.

  ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

  - ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແລະ ມາເຖິງປີ 2015, UN-ESCAP ໄດ້ເຫັນວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈຳເປັນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງ ICT ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນ ຂະແໜງ ICT ຂອງແຕ່ລະປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016.
  - ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີສະພາບການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ICT ຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ບຣອດແບນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ເປັນຕົ້ນໂຄງການ GMS (Great Mekong Subregion) ເຊື່ອມໂຍງ 6 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ, ໂຄງການ CSC (China Southeast Asia Connectivity) ແລະ ໂຄງການ One Belt One Road.
  - ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ໄດ້ລາຍງານບັນດາໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍນຳໃຊ້ ICT ວ່າມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ UNESCO, IDRC, LIRNEasia, CVISNET, ITD, CAICT, APNIC, ICANN, World Bank, IFC, ແລະ ອົງການອື່ນໆ.
   - ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ AP-IS Academy Network ເພື່ອໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າຮ່ວມ.
  ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ກັບ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກັບວຽກງານ ປທສ ໃນການພົວພັນກັບສາກົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນຢູ່ລາວ ໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ໂຄງການ GPON ຂອງອິນເດຍ ແລະ ໂຄງການ One Belt One Road ຂອງ ສປ.ຈີນ ກໍ່ເປັນໂຄງການສຳຄັນສຳລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊອກແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ICT ໃຫ້ລາວສາມາດປ່ຽນຈາກ Landlock ໄປເປັນ Land-Link ໄດ້.