01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຫົວໜ້າກົມ ICT ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Broadband Connectivity ທີ່ປະເທດ Vanuatu  ອີງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ (Asia-Pacific Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States), ໃນວັນທີ 25-28 ຕຸລາ 2017, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າກົມໄອຊີທີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຈາກກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມການເຊື່ອມໂຍງບຣອດແບນ (Broadband Connectivity) ທີ່ປະເທດ ວານູອາຕູ.
   ກອງປະຊຸມດ່ັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການພັດທະນາອິນເຕີເນັດບຣອດແບນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງສຶກສາແນວທາງຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດບຣອດແບນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ໃນລາຄາປະຫຍັດ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຈາກ 21 ປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງພາກລັດດ້ານ ICT ຈາກບັນດາປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ມີ 2 ທ່ານ ຄື: 1) ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ; 2) ທ່ານ ນາງ ໄມທິບ ລັດຕະນະບຸນຍັງ (ກຊ.ການເງິນ).   ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຍັງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນ Panelist ໃນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (Broadband Infrastructure) ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການພັດທະນາອິນເຕີິເນັດຄວາມໄວສູງຢູ່ລາວ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ, ທ່ານ ຍັງໄດ້ສະຫຼຸບໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ນິຕິກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເປັນກະແຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.
   ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານຮ່ວມມືດ້ານ ICT ກັບຫຼາຍປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ລວມທັງ ບັນດາອົງການສາກົນ ເຊັ່ນ UN, Microsoft ແລະ ICT-Data ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານ ICT ຢູ່ລາວ ກໍ່ຄືຮັບຮູ້ພາລະບົດບາດບົດບາດຂອງກົມ ICT ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ.

  ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

  - ໄດ້ຮູ້ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ Internet Broadband ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ, ຊຶ່ງບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີບັນຫາໃນການພັດທະນາຄື: 1) ມູນຄ່າ ICT Infrastructure ແມ່ນສູງ ແລະ ມີການລົງທຶນຊ້ຳຊ້ອນ; 2) Local Contents ແມ່ນມີໜ້ອຍ; 3) ປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ICT ໜ້ອຍ;
  - ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາ ICT ຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ແມ່ນໄວ, ອິນເຕີເນັດມີລາຄາຖືກ, ມີການສ້າງ Local Contents ຫຼາຍ, ຊຶ່ງເນື່ອງມາຈາກມີການເປີດແຂ່ງຂັນກັນສູງ ໂດຍສະເພາະດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.
  - ໃນຕອນທ້າຍ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫຼຸບບັນດາປັດໃຈຫຼັກ ໃນການພັດທະນາ Internet Broadband ໃນບັນດາປະເທດ Landlock ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄື:
   1. ຄວນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຊຶ່ງປະກອບມີ:
    - ເລືອກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຖືກກັບຕົວຈິງ ເຊັ່ນ ໃຊ້ LTE-700MHz ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ.
    - ລົງທຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮ່ວມກັນ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການລົງທຶນຊ້ຳຊ້ອນ.
    - ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືແບບ PPP ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ.
   2. ຄວນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດພາກພື້ນ ເພື່ອສ້າງ Cross Connection ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊັ່ນ: ຮ່ວມກັນສ້າງ ລະບົບສາຍແກ້ວໄຍແສງ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ.
   3. ຄວນເປີດກວ້າງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໃຫ້ມີບໍລິການຫຼາກຫຼາຍ.
   4. ສົ່ງເສີມສ້າງບຸກຄະລາກອນ ICT ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານ ICT ໃຫ້ປະຊາຊົນ
   5. ຫັນບໍລິການລັດໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີ Local Content ນຳໃຊ້ພາຍໃນເພື່ອຫຼຸດລາຄາອິນເຕີເນັດ.
   6. ກັບພາສີທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OTT ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງກອງທຶນພັດທະນາດ້ານ ICT.
   ສຳລັບ ສປປ ລາວ ການພັດທະນາ ວຽກງານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ຍັງປະເຊີນກັບ ສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານ ICT. ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບ ກັບບັນດາປະເທດ ທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອນຳມາດັດປັບ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາວຽກງານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.